Geranium molle – kakost měkký

karty druhůGeraniaceae – kakostovité

KATEGORIE: silně ohrožený naturalizovaný archeofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: v termofytiku velmi zřídka a povětšinou nestále (Olomoucko, Přerovsko), v mezofytiku jen ojediněle (s. a. Místek, 1936 Rychvald, 1953 Štramberk, 1979 Hranice, 1983 Rajnochovice, 2016 Hukvaldy);
  • rozšíření v ČR: těžiště rozšíření zahrnuje teplejší oblasti (zvláště středních) Čech s přesahem do okolních pahorkatin, podstatně méně pak na jižní Moravě (zvláště Brněnsko, Hustopečsko, Bílé Karpaty… ) – zřejmě všude se vzrůstající frekvencí výskytu;
  • biotopy: travnatá místa – v posledních desetiletích zvláště městské trávníky, pak i meze, úhory, pastviny, podél cest a železničních tratí aj., předně na půdách písčitých, živnami nepříliš bohatých, slabě kyselých, polostinných stanovišť;
  • znaky: rostliny 1–2 leté, 10–30 cm vysoké; korunní lístky 5–6 mm dlouhé, hluboce vykrojené, purpurové; semenná pouzdra lysá a hustě příčně žebernatá; kvete V–VIII;
  • poznámka: v posledních desetiletích vzrůstá počet synantropních výskytů, bude proto na místě vážit snížení kategorie ohrožení.
LITERATURA:
  • Slavík B. (1997): Geraniaceae Juss. – kakostovité. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 5: 191–229, Academia, Praha.
Foceno na Hukvaldech (6. 5. 2016) a tytéž rostliny v kultuře (20. 7. 2016)

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 20. 7. 2016)