Crepis foetida subsp. foetida – škarda smrdutá pravá

karty druhů —  Asteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE: (zřídka) zavlékaný neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření v ČR: v Čechách kdysi na vápencích Českého krasu a vápencích Sušicko-horažďovických + Strakonických, dnes považována za vyhynulou ;
  • rozšíření na severovýchodě ČR: nově zaznamenaný taxon jemuž dosud nebyla věnována náležitá pozornost;
  • biotopy: kamenité, výsušné, bazické;
  • znaky: od u nás běžnější subsp. rhoeadifolia se liší: krátkými vnějšími zákrovními listeny (1/4-1/2 vnitřních oproti 1/2-3/4 u subsp. rhoeadifolia); chlupy na vnitřních zákrovních listenech převážně měkkými, kadeřavými s hojně přimíšenými žláznatými chlupy, štětinovité chlupy chybějí (subsp. rhoeadifolia má chlupy na vnitřních zákrovních listenech převážně štětinovité, u báze ztlustlé, s přimíšenými chlupy jemnými, měkkými, zřídka s vtroušenými chlupy žláznatými); zákrovy za květu úzce válcovitě zvonkovité, 1,5-1,8 × delší než široké (subsp. rhoeadifolia má zákrovy za květu široce zvonkovité, 1,0-1,5× delší než široké)
LITERATURA:
  • Hlisnikovský D. (2014): Crepis foetida L. subsp. foetida – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 267.
Foceno v Ostravě-Mariánských Horách (11.6.2014)

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 13.3.2015)