Reynoutria sachalinensis – křídlatka sachalinská

karty druhůPolygonaceae – rdesnovité

KATEGORIE:invazní neofyt (neo inv)

NÁLEZY:ND MSP ČBS

MAPA:mapa na pladias.cz
 
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: roztroušeně, soustředěnější výskyt zejména podél větších vodních toků (Ostravice, Odra, Bečva), rozšíření v regionu stále nedostatečně známé;

rozšíření v ČR: roztroušeně, rozšířenější v severní polovině, vzácně v suchých a teplejších částech státu; invazní druh, na našem území nejméně zastoupena a nejpomaleji se šířící ze tří rozlišovaných taxonů rodu Reynoutria;

původ: Japonsko (日本国), Sachalin (Сахалин) a ostrov Ullung-do (울릉도); do Evropy se dostala jako okrasná rostlina v 19. století, od poloviny 20. století se v Evropě invazně šíří;

biotopy: břehy vodních toků a příbřežní lemové porosty, okolí cest, intravilány obcí, občas stále (!) pěstovaná v parcích a zahradách (ještě počátkem 90. let 20. století dokonce považovaná za perspektivní okrasnou rostlinu);

znaky: velmi často vytváří rozsáhlé porosty, lodyhy až 4 m vysoké, přímé, duté, bambusovitého vzhledu, čepel listu podlouhle vejčitá až vejčitá až 35 cm dlouhá a 10–20 cm široká, na vrcholu tupá až tupě špičatá, na bázi výrazně srdčitá, na rubu na žilkách roztroušeně chlupatá s chlupy až 2 mm dlouhými, květenství husté lichoklasy, květy malé; kvete VII–IX;

LITERATURA:Chrtek J. (1990): Reynoutria Houtt. – křídlatka. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 2: 362–366, Academia, Praha.

Mandák B., Pyšek P. & Bímová K. (2004): History of the invasion and distribution of Reynoutria taxa in the Czech Republic: a hybrid spreading faster than its parents. – Preslia 76: 15–64.

Mandák B. & Pyšek P. (2019): Reynoutria Houtt. – křídlatka. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds], Klíč ke Květeně České republiky. Ed. 2: 688–690, Academia, Praha.

Foceno ve Sviadnově a Jarcové (2. a 3. 9.2021).

Kartu zpracoval: Petr Kocián
(poslední aktualizace 3. 9. 2021)