Linaria pelisseriana – lnice Pelisserova

karty druhů — jitrocelovité – Plantaginaceae

KATEGORIE: přechodně zavlékaný neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: pouze jediná lokalita v prostoru nákladového nádraží Kopřivnice (jediná lokalita na území ČR);
  • rozšíření v ČR: na území ČR poprvé zaznamenána v roce 2014 na železnici, zavlečena nákladní železniční dopravou přepravující kontejnery se zbožím, jedna lokalita na území ČR, původem pochází ze středního a východního Středozemí a částečně přesahuje do západní Evropy, zavlečena do Austrálie a na Nový Zéland;
  • biotopy: kolejiště, v původním areálu na kamenitých a písčitých místech, na polích, pastvinách, náspech a v rozvolněných křovinách;
  • popis: jednoletá 15–70 cm vysoká bylina, lodyžní listy úzce čárkovité, klas tvořený 2–20 květy, koruna pyskatá, purpurově-fialová nebo zřídka purpurová, hrbolek dolního pysku světle fialový až bílý s nafialovělou žilnatou kresbou; kvete VI;
LITERATURA:
  • Kocián P. (2014): Linaria pelisseriana (L.) Mill. – a new alien species in the Czech Republic. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 283–288.Foceno u Kopřivnice (30. 5. 2015).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 8.6.2015)