Ranunculus acris subsp. frieseanus – pryskyřník prudký Friesův

karty druhů — pryskyřníkovité / Ranunculaceae

KATEGORIE: naturalizovaný neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření v ČR: má vazbu nikoli (fyto)geografickou, nýbrž urbanistickou;
  • rozšíření na severovýchodě ČR: neznámé, přehlížený poddruh, jen výjimečně hlášený či dokládaný;
  • biotopy: travnaté, antropicky podmíněné; vzácně spontánně se šířící, místy snad i záměrně vyséván;
  • znaky: od nominátní subspecie se liší prodlouženým oddenkem, listy nejsou v růžici, listové úkrojky má nápadně široké ± vejčité, žluté květy jsou o poznání větší a nažky mají stočený zobánek; poněkud se podobá druhu R. lanuginosus, jenž je však odstále huňatě chlupatý, barvu květů má zlatožlutou a kvete jen do poloviny léta
LITERATURA:
  • Křísa B. (1988): Ranunculus L. – pryskyřník. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 1: 425–446, Academia, Praha.

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský