Trifolium resupinatum – jetel zvrácený

karty druhůFabaceae – bobovité

KATEGORIE:neofyt přechodně zavlečený (neo cas)

NÁLEZY:ND MSP ČBS

MAPA:mapa na pladias.cz
 
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: zaznamenán v Přerově, Hranicích, Polomi, na rudišti v Ostravě-Vítkovicích, ve Frýdlantu nad Ostravicí, opakovaně ve Frýdku-Místku (naposledy 2004), Valšově (2004), Karpentné (2007) a nejnověji v Hlince (2023) a v Ostravě-Hrabové (2023);

rozšíření v ČR: bez vazeb na konkrétní území, dříve četněji jen ve východních Čechách;

původ: patrně pochází ze Středomoří;

biotopy: vysévají se především rostliny řazené k Trifolium resupinatum var. majus, a jakožto pícnina či tzv. zelené hnojení v biopásech polí občasně setrvává, nebo se druhotně objevuje na rumištích a v intravilánech obcí nebo náplavech vodotečí;

znaky: jednoleté nebo ozimé lysé rostliny; lodyhy přímé, ale též vystoupavé či poléhavé, jednoduché nebo větvené; 20–40(–100) cm vysoké; listy na kraji pilovité, někdy brvité; květy úžlabní, růžové až fialové, pavéza směřuje dolů; kvete IV–VII;

LITERATURA:Kubát K. (1995): Trifolium L. – jetel. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. [eds], Květena České republiky 4, p. 462–481, Academia, Praha.

Koutecký P. (2007): Trifolium resupinatum – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI., Zprávy České botanické společnosti 42: 333.

Foceno v Hlince (10. 6. a 23. 7. 2023).

Kartu zpracovala: Zuzana Lukešová
(poslední aktualizace 2.10.2023)