Conyza sumatrensis – turanka sumatránská

karty druhůAsteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE:neofyt přechodně zavlečený (neo cas)

NÁLEZY:ND MSP ČBS

MAPA:mapa na pladias.cz
 
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: pro region nově objevený druh v Třinci roku 2022;

rozšíření v ČR: dosud známo jen několik málo lokalit v intravilánu Prahy (zaznamenány v roce 2021);

původ: Jižní Amerika, zavlečena do dalších míst v tropech, subtropech a do některých částí mírného pásu;

biotopy: otevřené a osluněné biotopy, zejména pak rumiště, intravilány obcí (dlažby, zahrady), staré zdi, skládky, uhelné výsypky, pole, vinice, silnice, železnice, přístavy, břehy potoků a řek;

znaky: šedozelená jednoletá bylina až 150 cm vysoká, lodyha a listy hustě chlupaté s krátkými přitisklými a roztroušeně odstálými delšími chlupy, listy většinou širší, 3–20 mm široké, nikdy čárkovité, postranní větve květenství nepřesahují hlavní stonek (květenství kosočtverečné), vrchol zákrovních listenů zelený nikoliv purpurový, úbory v plném květu asi 4–7 mm široké; kvete VII–IX;

LITERATURA:Kocián P. (2022): Turanka sumatránská (Conyza sumatrensis), nový nepůvodní druh na severovýchodě České republiky. – Acta Musei Beskidensis 12: 21–31.

Šída O. (2019): Conyza Less. – turanka. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. (eds), Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2: 986, Academia, Praha.

Foceno v Třinci (13.8.2022).

Kartu zpracoval: Petr Kocián
(poslední aktualizace 28.1.2023)