Anthemis cotula – rmen smrdutý

karty druhůAsteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE: naturalizovaný, silně ohrožený (C2 t) archeofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: mimo hory dříve na venkově běžně, v posledních desetiletích plošně ustoupivší a nyní výjimečně hlášený druh;
  • biotopy: nitrofilní společenstva narušovaných či sešlapávaných, převážně venkovských míst jako jsou okolí zemědělských usedlosti, polní cesty, rumiště aj.;
  • znaky: nápadný je specifický pach; šídlovité, krátce špičaté plevky jen v prostřed květního lůžka; na příčném řezu okrouhlé nažky jsou papilnaté;
LITERATURA:
  • Hlisnikovský D. (2014): Anthemis cotula L. – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 265.
Foceno v Jistebníku (2.8.2014)

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 13.3.2015)