Galium wirtgenii – svízel Wirtgenův

karty druhů — hvězdnicovité – Asteraceae

KATEGORIE: C4b – taxon nedostatečně prostudovaný, vyžadující pozornost
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření v ČR: předně v úvalech větších řek temofytika i mezofytika;
  • rozšíření na severovýchodě ČR: v Moravskoslezském kraji dosud evidován jen v Poodří a při řece Opavě;
  • biotopy: aluviální, minerálně bohaté, s kolísající hladinou;
  • znaky: narozdíl od podobného svízele syřišťového (Galium verum) má lodyhy povětšinou nevětvené, listy nepodvinuté až ke střední žilce, stažené květenství přetrhované a zlatožluté květy nevonné;
LITERATURA:
  • Sedláčková M. (2009): Galium wirtgenii F. W. Schultz – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII., Zprávy České botanické společnosti 44: 249.


Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský