Erysimum virgatum – trýzel jestřábníkolistý

karty druhů — brukvovité / Brassicaceae

KATEGORIE: autochtonní druh vyžadující pozornost
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: zřídka v povodí Odry;
  • rozšíření v ČR: v úvalech větších řek, především na Labi;
  • biotopy: původně na říčních náplavech, v pobřežních houštinách, nivách, lesních lemech, druhotně podél cest, na železnicích, haldách apod.;
  • znaky: dvouleté, okolo 1m vysoké byliny; listy širší než 1 cm (především ve spodních částech lodyh) oddáleně mělce zubaté, s 3–7 zuby na každé straně listu; květní stopky ± stejně dlouhé jako kališní lístky; kvete V–VII;
LITERATURA:
  • .Foceno u Polanky (22.5.2014).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 27.3.2015)