Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá

karty druhůAsteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE:invazní neofyt (neo inv)
NÁLEZY:ND MSP ČBS
MAPA:mapa na pladias.cz
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: vzácně roztroušeně, především v teplejších oblastech území; rozšíření v regionu stále nedostatečně známé (více záznamů na Ostravsku);

rozšíření v ČR: v teplejších územích státu až hojně, hlavně v Polabí, pomalu se šíří i dále do jiných částí státu;

původ: Severní Amerika (USA a jižní Kanada);

biotopy: v současnosti v regionu výskyt většinou na nádražích, zvyšující se výskyty podél silnic a komunikací (zejména dálnice);

znaky: jednoletá, 0,3–2 m vysoká šedozelená bylina, listy chlupaté, prostřední jednoduše až třikrát peřenosečné, prašníkové úbory na vrcholu úžlabních nebo vrcholových hroznů; kvete VIII–X;
LITERATURA:Jehlík V. (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. Academia, Praha.

Kocián P. (2010): Nálezy zajímavějších neofytů na severní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 15–28.

Štěpánek J. (2019): Ambrosia L. – ambrozie. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds], Klíč ke Květeně České republiky. Ed. 2: 1000, Academia, Praha.

Foceno u Krhové (5.9.2013).

Kartu zpracoval: Petr Kocián

(poslední aktualizace 20.9.2021)