Draba muralis – chudina zední

karty druhů — Brassicaceae – brukvovité

KATEGORIE: C2 b (ČR)
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: historicky údajně rostla při Bruntále, Melči a Březové (v. Mückusch in Rohrer et Mayer 1835), soudobě objevena v kolejišti železniční stanice Přerov (2015) a Třinec (2016);
  • rozšíření v ČR: primárně snad jen v termofytiku středních a severních Čech (Chrtek 1992), sekundárně je známa na Třebíčsku, v Českém krasu, na Příbramsku, Ústecku a Děčínsku, od Vimperka, Nepomuku, z Podyjí a z Rychnovska;
  • biotopy: primární – kamenité, vysychavé a výslunné až polostinné stráně, svahy, louky, náspy, lemy křovin a polních cest, sekundárně v obdobných podmínkách, zvláště se vzácně šíří po železničním svršku;
  • znaky: lodyha olistěná, bílé korunní lístky nejsou hluboce vykrojeny, šešulky lysé s 8–15 semeny.
LITERATURA:
  • Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements oder systematisches Verzeichniss aller in Mähren und in dem k. k. östr. Antheile Schlesiens wildwachsenden bis jetzt entdeckten phaenerogamen Pflanzen. – R. Rohrer, Brünn.
  • Chrtek J. (1992): Draba L. – chudina. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 3: 152–155, Academia, Praha.Foceno v Přerově (17. 5. 2015, 30. 4. 2016) a Třinci (19. 4. 2016).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský s přispěním P. Kociána
(poslední aktualizace 22.5.2016)