Lepidium latifolium – řeřicha širolistá

karty druhůBrassicaceae – brukvovité

KATEGORIE:přechodně zavlečený neofyt (neo cas)

NÁLEZY:ND MSP ČBS

MAPA:mapa na pladias.cz
 
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: v 60. letech minulého století bylo zavlečeno s rudou do Třince, odkud je opakovaně dokládáno Z. Kiliánem (1960–1967) a V. Jehlíkem (1994–1997) a kde přežívá dosud;

rozšíření v ČR: mimo Třinec bylo sbíráno v Bošovicích na Vyškovsku (1878–1947), v Praze (1990), ve Zbudově na Českobudějovicku (2001) a na nádraží v Českých Budějovicích (2008–2017), z jiných míst je výskyt jen tradován, případně sběry pocházejí z kultivace;

původ: jen v jihozápadní Evropě, Středozemí, Malé Asii a Íránu, vzácně sekundárně jinde;

biotopy: v druhotném areálu prteferuje místa s vyšším obsahem solí, v přirozených podmínkách osídluje vlhké až bažinaté, často zasolené ekotopy a mořská pobřeží;

znaky: vytrvalé, přímé, až 1 m vysoké byliny křenové vůně; lodyhy v horní části větvené; čepel dolních lodyžních listů široce vejčitá, až 25 cm dlouhá, dlouze řapíkatá,  s okraji zubatými, zvlněnými, řidčeji jednoduše peřenodílná, s velkým koncovým a několika postranními zaokrouhlenými úkrojky; střední a horní lodyžní listy vejčité až vejčitě kopinaté, 5–10 cm dl.; květy v bohatých latovitých květenstvích, korunní lístky bílé; šešulky souměrné, nafouklé, nekřídlaté, nevykrojené, alespoň v mládí měkce chlupaté, 2–3 × kratší než plodní stopky; kvete VI–VII;

LITERATURA:Dvořáková M. (1992): Lepidium L. – řeřicha. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 3: 185–194, Academia, Praha.

Foceno v Třinci (9. 7. 2021).

Kartu zpracoval: David Hlisnikovský
(poslední aktualizace 21. 7. 2021)