Xanthium strumarium – řepeň durkoman

karty druhůAsteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE: celostátně kriticky ohrožený druh (C1t)
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: druh historicky (v 19. století) z území uváděný (např. od Olomouce, Karviné, Českého Těšína), poté dokladů velmi zřídkavo (například z rudiště VŽKG v Ostravě-Vítkovicích z roku 1959), v průběhu posledních desetiletí zaznamenaný velmi ojediněle v Ostravě-Martinově (1975), Olomouci-Pavlovičkách (1980), Ostravě-Nové Bělé (2010) a u Mošnova či Suchdola nad Odrou (2015);
  • rozšíření v ČR: kdysi roztroušeně především v teplejších oblastech Čech a jižní Moravy, do chladnějších oblastí občas zavlékán, v současnosti je trvalejší výskyt omezen pouze na jižní Moravu, v Čechách patrně vymizel;
  • původ: na území ČR je považován za archeofyt;
  • biotopy: na severovýchodě v současnosti zaznamenáván pouze na polích (v kultuře sóji či řepy), kam patrně zavlékán nečistým osivem;
  • popis: jednoletá, 15–80 cm vysoká šedozelená, nearomatická bylina; kvete VII–X;
  • znaky: čepel listů srdčitě trojúhelníkovitá, 3–5laločnatá, plodenství elipsoidní za zralosti 10–15 mm dlouhé, šedozelené, krátce jemně chlupaté, osténky rovné, na konci háčkovitě zahnuté;
LITERATURA:
  • Kocián P. (2019): Poznámky k výskytu plevelů na Novojičínsku 1. Xanthium strumarium a X. albinum. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: 48–53.
  • Hlisnikovský D. (2010): Xanthium strumarium L. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV., Časopis Slezského zemského muzea, série A, 59: 280.
  • Havlíček P. (2004): Xanthium L. – řepeň. – In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena České republiky 7: 474–482, Academia, Praha.
Foceno u Mošnova (23. 8. 2015).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 27. 1. 2019)