Smyrnium perfoliatum – tromín prorostlý

karty druhů — miříkovité / Apiaceae

KATEGORIE: neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: známy jsou pouze dvě lokality: u Nového Jičína a Karolinky;
  • rozšíření v ČR: na území ČR poprvé zaznamenán v 80. letech 19. století, původem z jižní a jihovýchodní Evropy, izolované arely se nacházejí na Krymu, Kavkaze a na západě severní Afriky, současný výskyt druhu v ČR je soustředěn v Praze a jejím okolí, několik málo lokalit je známo na Moravě;
  • biotopy: v regionu nalezen v ruderálním trávníku a na výslunné stráni;
  • znaky: dvouletá, 50–100 cm vysoká bylina, lodyha křídlatě hranatá, horní listy srdčitou bází objímavé; kvete V-VI;
LITERATURA:
  • Kocián P. (2014): Výskyt tromínu prorostlého (Smyrnium perfoliatum) v Novém Jičíně. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 50–53.


Foceno u Nového Jičína (6. 6. 2015).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 6.6.2015)