Bidens connatus – dvouzubec hnědožlutý

karty druhůAsteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE: „přechodně zavlékaný“ neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: od roku 1964, kdy byl prvně zachycen u Darkova, se neinvazně šíří po karvinských poklesech, recentně je znám i od Havířova, Žermanic, Dobré a Polanky nad Odrou;
  • rozšíření v ČR: recentně znám z povodí Vltavy a Labe od Kralup nad Vltavou po Štětí, historicky je doložen od Prahy až po Ústí nad Labem, výjimečné zmínky od jinud jsou neověřené a zřejmě nedoložené;
  • biotopy: převážně v nížinách – podél řek, rybníků a mokřadů, kde preferuje obnažené, periodicky zaplavované a na dusík bohaté půdy;
  • znaky: horní a střední lodyžní listy celistvé, dolní listy s čepelí zúženou v křídlatý řapík; úbory přímé, s ca 40 květy; okrajové jazykovité květy často chybějící; nažky čtyřhranné, zřetelně hrbolkaté; kvete (VIII–) IX;
LITERATURA:
  • Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. – Preslia 88: 229–322.
  • Štěpánková J. (2004): Bidens L. – dvouzubec. – In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena České republiky 7: 336–345, Academia, Praha.

Foceno v Žermanicích (17. 9. 2016).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 18.3.2017)