Leontodon saxatilis – máchelka pampeliškovitá

karty druhůAsteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE: autochtonní populace vyhubeny, proto druh nyní hodnocen jakožto nezvěstný (A2), sekundárně však v antropogenních biotopech
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: recentně znám z Hlučínska, přehlížený taxon, údaje scházejí;
  • biotopy: intenzivně sečené písčité a minerálně bohaté trávníky při solených cestách;
  • znaky: jedinečným znakem mezi podobnými druhy u nás je trojí typ chmýru. Okrajové nažky mají chmýr z drobných třásnitých šupinek, zbývající nažky mají chmýr dvouřadý, z nichž pouze středové nažky mají chmýr s paprsky pérovitými, ostatní s paprsky drsnými, nikolli pérovitými.
LITERATURA:
  • Nobis A., Nobis M. & Plášek V. (2014): Leontodon saxatilis Lam. (Asteraceae). – In: Nobis M., Nowak A., Nobis A., Paszko B., Piwowarczyk R., Nowak S., Plášek V., Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, Acta Botanica Gallica, 161: 85. – www odkaz

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský