Euphorbia taurinensis – pryšec turínský

karty druhů — pryšcovité – Euphorbiaceae

KATEGORIE: neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: vzácně – historicky při Hlučíně a v Třinci, soudobě v Hranicích, Opavě, Ostravě a v Polance nad Odrou;
  • rozšíření v ČR: dále na jižní Moravě kolem Brna a Uherského Hradiště a v jižních Čechách na Horažďovicku;
  • biotopy: převážně na železnici, výjimečně jako rumištní ruderál či segetál;
  • znaky: obvykle jednoletá do 40 cm vysoká bylina; zákrovní listénce vidlanů nápadně srpovitě zahnuté, 2–3(–4)× delší než široké; cyathia s dvou až čtyřrohými oranžovými žlázkami, semena nepravidelně prolamovaná okrouhlými dolíčky; kvete (IV–)VI–IX;
LITERATURA:
  • Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 1. Euphorbia taurinensis. – Acta Musei Beskidensis 6: 49–59.


Foceno v Polance nad Odrou (24. 5. 2013, 17. 8. 2014).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 12.3.2015)