Vicia lathyroides – vikev hrachorovitá

karty druhů — bobovité / Fabaceae

KATEGORIE: ohrožený druh
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: v termofytiku vzácně, v mezofytiku ojediněle a nestále, v oreofytiku schází;
  • rozšíření v ČR: stř. Čechy a jz. Morava, odkud údolími stoupá do pahorkatin;
  • biotopy: v nízké, osluněné a neuzavřené vegetaci na neutrálních až kyselých propustných a vysychavých půdách;
  • znaky: jednoletá, lodyhy 5–15(–40) cm dlouhé; listy s (1–)2(–3) páry lístků, vřeteno listu zakončeno hrotem, nebo nevětvenou úponkou; květy jednotlivé, krátce stopkaté 5–6 mm velké; kvete IV–V(–VI);
LITERATURA:
  • Hlisnikovský D. (2014): Vicia lathyroides L. – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 276–277.
Foceno v Krnově (1. 5. 2014).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 13. 3. 2015)