Senecio inaequidens – starček úzkolistý

karty druhůAsteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE: neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: roztroušeně, doposud známo jen několik málo lokalit na železnici, které vesměs zanikly, v roce 2012 však byla zaznamenána první lokalita na silnicích (v souvislosti s kamionovou dopravou), v průběhu let 2012 až 2014 bylo zaznamenáno během cíleného průzkumu na rychlostních komunikacích několik dalších lokalit starčku úzkolistého; na lokalitách se vyskytují většinou pouze jednotlivé exempláře (s výjimkou na rychlostní silnici R48), druh se na území nachází v prvotní fázi invaze, kdy přísun diaspor je závislý na kamionové nebo železniční dopravě a zdroj diaspor pochází z větších vzdáleností (s největší pravděpodobností z okolí Prahy nebo i západní Evropy), většina známých lokalit na železnici z roku 2008 již neexistuje, objevily se však i nové (patrně efemérního trvání), podle dosavadních zjištění nejsou jednotlivé rostliny schopné vytvářet fertilní nažky (nejsou samosprašné);
  • biotopy: v regionu výskyt na rychlostních komunikacích (dálnice a rychlostní silnice), méně na železnici, v roce 2014 zaznamenány i lokality na silnicích nižších tříd;
  • znaky: polokeř 40-60 cm vysoký, listy čárkovité, zákrovní listeny zelené, na špičce tmavě fialově naběhlé; kvete VI–X;
LITERATURA:
  • Kocián P. (2014): První nálezy invazního starčku úzkolistého (Senecio inaequidens) na dálnicích a rychlostních silnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 5: 46–55.
  • Kocián P. (2012): Nález starčku úzkolistého (Senecio inaequidens DC.) v Novém Jičíně (severní Morava, Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 3: 111–113.
  • Kocián P. (2010): Nálezy zajímavějších neofytů na severní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 15–28.
  • Kocián P. (2009): Invazní starček úzkolistý (Senecio inaequidens) také na severní Moravě a ve Slezsku. – Acta Musei Beskidensis 1: 23-29.
  • Joza V. (2008): Přehled výskytu starčku úzkolistého (Senecio inaequidens) v České republice. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná 23: 201-210.
Foceno v Ostravě-Kunčicích (10. 10. 2012), u Vsiska (3. 10. 2014), u Velkého Újezdu (17. 10. 2014) a u Lhotky (29. 8. 2014).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 26.12.2014)