Silene dichotoma – silenka rozsochatá

karty druhů — hvozdíkovité / Caryophyllaceae

KATEGORIE: naturalizovaný archeofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: vzácně a nestále (efemerofyt);
  • rozšíření v ČR: v teplejších oblastech středních Čech a jižní Moravy řídce roztroušena, jinde vzácně a přechodně;
  • biotopy: dříve občasný segetál v polích, dnes jakožto přícestní ruderál, na náspech železnic, v rumištích aj.;
  • znaky: jedno až dvouletka, bílé květy přisedlé, ve vijanech, rovněž v rozsochách mezi větvemi s květy; kvete V–X;
LITERATURA:
  • Šourková M. (1990): Silene L. – silenka. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 160–180, Academia, Praha


Foceno v Ostravě-Bartovicích (6. 7. 2013) a Ostravě-Kunčicích (7. 7. 2013).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský