Mimulus ringens – kejklířka šklebivá

karty druhůPhrymaceae – kejklířkovité

KATEGORIE: přechodně zavlékaný neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

INFOBOX:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: roku 2016 zachycena zdivočelá populace u Milotic nad Bečvou (mimo zástavbu);
  • rozšíření v ČR: zplanění v ČR doposud nebylo hlášeno, nejblíže je evidováno v Rakousku z roku 2009;
  • původ: východní a střední Severní Amerika;
  • biotopy: osluněná až polostinná a zároveň bažinatá až zaplavená stanoviště;
  • popis: rostliny vytrvalé; oddenek do 20 cm, vystoupavý; lodyhy přímé, do 100(–130) cm vysoké, lysé, čtyřhranné až úzce čtyřkřídlé, s hranami po dvou sblíženými; listy vstřícné, podlouhle kopinaté, až 8(–10) cm dlouhé a do 2 cm široké, přisedlé nebo krátce řapíkaté, mělce pilovité, špičaté, na rubu se silně vyniklou žilnatinou; květy jednotlivé, nevonné, vyrůstající z paždí horních listů, dlouze stopkaté, koruny 2–3(–4) cm dlouhé, pětilaločnaté, šklebivé, téměř uzavřené, zvláště na horní části a v ústí trubky žláznaté, modrofialové s uvnitř žlutým ústím korunní trubky; kalich pěticípý; plodem je tobolka obsahující mnoho drobných světle hnědých semen; kvete VI–VIII;
  • záměna: nepodobá se žádnému u nás planě rostoucímu druhu; nejpodobnějším druhem je Mimulus alatus s krátkými květními stopkami, širšími listy a výrazně křídlatou lodyhou;
  • poznámka: v ČR se občas pěstuje botanických zahradách, v zahradních jezírcích, je i v nabídce některých specializovaných zahradnictví či zahradních marketů, není však obecně rozšířenou zahradní rostlinou.
LITERATURA:
  • Hohla M. (2009): Bromus pumpellianus, Mimulus ringens und Poa bigelovii – neu für Österreich sowie weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Innviertels – Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs 19: 151–175.


Foceno u Hustopečí nad Bečvou (20. 8. 2016).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 28. 8. 2016)