Commelina communis – křížatka obecná

karty druhů —  Commelinaceae – křížatkovité

KATEGORIE: neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: vzácně, občas se pěstuje v květinových záhonech; nově se množí nálezy zplanělých rostlin, zvláště v kolejištích;
  • biotopy: kolejiště, chodníky, okolí zahrádek
LITERATURA:
  • Jehlík V. [ed.] (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. – Academia, Praha.
  • Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. (2012): Commelina communis. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI., Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 61: 258.

Kartu zpracoval: P. Kocián