Atriplex micrantha – lebeda různosemenná

karty druhů —  Chenopodiaceae – merlíkovité

KATEGORIE: invazní neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: řídce roztroušeně pouze na rychlostních komunikacích (dálnice, rychlostní silnice), v regionu poprvé zaznamenána v roce 2012, patrně však již několik let přítomna;
  • rozšíření v ČR: na území ČR poprvé zaznamenána v roce 1967 (tzv. vlnový adventiv), dosud považována v ČR za pouze v minulosti přechodně zavlékaný druh, v 60. a 70. letech se vyskytovala přechodně na skládkách ve větších městech (Brno, Třebíč, Liberec), od té doby nevěnována druhu žádná pozornost. Poprvé zachycena na několika místech na dálnici D1 v úseku Brno – Vyškov a Brno – státní hranice s SK v roce 2012, na území ČR se rozšířila patrně z německých nebo rakouských dálnic (kde je na některých místech zdomácnělá) v důsledku intenzivní mezinárodní tranzitní dopravy; původem ze střední Asie, do Evropy zavlečena v 19. století jako vlnový adventiv, ve střední Evropě se v posledních desetiletích šíří na dálnicích;
  • biotopy: v regionu pouze podél komunikací (zde především ve středním dělícím pásu, méně často na krajnicích a v silničních příkopech);
  • znaky: jednoletá až 250 cm vysoká bylina, čepel listů široce trojúhelníkovitá, na bázi uťatá a často v nejširším místě se zuby či laloky kolmo odstálými, celokrajná až nepravidelně mělce zubatá; krovky dvojí velikosti (větší a menší), za plodu okrouhlé až široce vejčité, na bázi zaokrouhlené, na vrcholu zaokrouhlené až tupě špičaté, celokrajné, na ploše bez výrůstků; kvete VIII-IX;
LITERATURA:
  • Kocián P. (2014): Nezpozorované a rychlé šíření lebedy různosemenné (Atriplex micrantha) a omanu smradlavého (Dittrichia graveolens) na dálnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 6: 27–47.
Foceno u Bravantic (5. 9. 2013), Vyškova (10. 9. 2013), Dobré (9. 9. 2014) a Dobratic (19. 10. 2014).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 26.12.2014)