Epilobium obscurum – vrbovka tmavá

karty druhů — pupalkovité / Onagraceae

KATEGORIE: C3 (ČR) – C1 (MS)
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
    • rozšíření na severovýchodě ČR: v pahorkatinách a nižších polohách hor dosud roztroušeně, jinde již vzácně, případně zcela chybí; ustupující;
    • biotopy: neutrální až slabě kyselé, vlhké až podmáčené, ne příliš eutrofizované, slunné i stinné, většinou přírodní či přírodně blízké – prameniště, louky, lemy a břehy potůčků, rybníků, úvozů atp.
    • znaky: blizna kyjovitá (nečleněná v laloky); listy delší než 3 cm, přisedlé, jemně zubaté, nepodvinuté; hypanthia hustě přitiskle pýřitá a zároveň řídce odstále žláznatá; koruna růžovofialová; lodyhy na podzim utváří nadzemní výběžky (inovace), nikoli růžice; semena obvejčitá, papilnatá, bez přívěsků

;

LITERATURA:
  • -.

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský