Scleranthus polycarpos – chmerek mnohoplodý

karty druhů — hvozdíkovité – Caryophyllaceae

KATEGORIE: celostátně ohrožený druh – C3
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: roztroušeně až řídce v nížinách a pahorkatinách, s nejvyšší frekvencí na výchozech břidlic prostoru mezi Osoblahou a Městem Libavá, méně na písčinách a výjimečně i na druhotných stanovištích (železniční náspy);
  • rozšíření v ČR: převážně v termofytiku a teplejším mezofytiku Čech, Moravy i Slezska; patrně schází v jižní části Čech;
  • biotopy: preferuje narušovaná (v nezapojených porostech), výslunná a výsušná skalnatá, kamenitá či písčitá stanoviště na kyselejších horninách a s minimálním množstvím humusu;
  • popis: jednoleté nebo ozimé, 3–10 cm vysoké byliny, žlutavě zelené, v dolní části lodyhy obvykle červeně naběhlé; lodyžní články krátké, obvykle 4–7 mm dl. se štětinovitými listy cca 5–9 mm dl.; větve vidlanů značně zkrácené, proto květy shloučené v +- oddálených klubkovitých lichopřeslenech; nažky (2,3–)2,8–3,6(–4,0) mm dl., na bázi většinou zaokrouhlené; kališní cípy úzce trojúhelníkovité s velmi úzkým bělavým blanitým lemem, za plodu přímé, řidčeji mírně rozestálé; kvete IV–VI;
  • znaky: nažky (2,3–)2,8–3,6(–4,0) mm dl., na bázi většinou zaokrouhlené; kališní cípy úzce trojúhelníkovité s velmi úzkým bělavým blanitým lemem, za plodu přímé, řidčeji mírně rozestálé.
LITERATURA:
  • Smejkal M. (1990): Scleranthus L. – chmerek. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 2: 95–100, Academia, Praha.
  • Hlisnikovský D. & Mruzíková Z. (2012): Scleranthus polycarpos. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI., Časopis Slezského zemského muzea, série A, 61: 261–262.Foceno u Svobodných Heřmanic (27. 5. 2014).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 22.7.2015)