Dittrichia graveolens – oman smradlavý

karty druhůAsteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE: invazní neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: řídce roztroušeně pouze na páteřních silničních komunikacích (dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy), v regionu poprvé zaznamenán v roce 2012, patrně však již několik let přítomen (nejdříve snad od roku 2009 nebo 2010);
  • rozšíření v ČR: na území ČR poprvé zaznamenán v roce 2008 na několika místech na dálnici D1 v úseku Praha–Brno, na území ČR se rozšířil patrně z německých nebo rakouských dálnic v důsledku intenzivní mezinárodní tranzitní dopravy, dosud věnována druhu nedostatečná pozornost;
  • původ: pochází ze Středomoří (s částečným přesahem na západoevropské atlantské pobřeží) a dále zasahuje přes Blízký východ (Írán, Irák) až do Afgánistánu a severozápadní Indie, zavlečen do západní a střední Evropy, Severní Ameriky, jižní Afriky, Austrálie;
  • biotopy: v regionu pouze podél silničních komunikací (zde především ve středním dělícím pásu, také na krajnicích);
  • znaky: jednoletá, hustě žláznatá a chlupatá, nepříjemně páchnoucí bylina se vzpřímenou, 20–50 cm vysokou, bohatě odspodu větvenou lodyhou; nejdelší větve vyrůstají ze střední části lodyhy; kvete VIII-X;
LITERATURA:
  • Kocián P. (2014): Nezpozorované a rychlé šíření lebedy různosemenné (Atriplex micrantha) a omanu smradlavého (Dittrichia graveolens) na dálnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 6: 27–47.
  • Raabe U. (2009): Dittrichia graveolens (L.) Greuter. In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII., Zprávy České botanické společnosti 44: 235–238.
  • Raabe U. (2008): (84) Dittrichia graveolens. In: Fisher M. & Niklfeld H. (ed.), Floristische Neufunde (76–98). Neilreichia 5: 270–271.

Foceno u Bravantic (5. 9. 2013) a Dubu u Starého Jičína (7. 9. 2014).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 26.12.2014)