Lepidium didymus – vranožka podvojná

karty druhů — brukvovité – Brassicaceae

KATEGORIE: přechodně zavlékaný neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: prvně sbírána u Štětínova (1903), opakovaně (1978, 1981, 1991) v Opavě, později i u obce Mladeč (2004);
  • rozšíření v ČR: je původem z Jižní Ameriky a u nás nemá fytogeografickou vazbu;
  • biotopy: sporadicky a pomíjivě ulpívá na smetištích, v navážkách, rumištích, překladištích a v jiných podobných biotopech; při obci Mladeč spatřena na štěrkovém náplavu Moravy;
  • popis: jednoleté až dvouleté byliny, až 30 cm dlouhé, vystoupavé nebo poléhavé, bohatě větvené; listy peřenodílné až peřenosečné, dolní řapíkaté, horní přisedlé; květenství 10–40květá, přisedlá či krátce stopkatá a za plodu prodlužující se; květy velmi drobné; kališní lístky 0,6–0,7 mm dlouhé, korunní lístky bělavé, 0,3–0,5 mm dlouhé nebo i zcela zakrnělé; plody brýlovité, na povrchu síťkovaně důlkované, za zralosti rozpadající se na dvě nažky; kvete VI–X;
LITERATURA:
  • Smejkal M. (1992): Coronopus Zinn – vranožka. – In: Hejný S. & Slavík B. [ed.], Květena České republiky 3: 196–198, Academia, Praha.
Foceno u Sádku u Velkých Heraltic (1. 8. 2015).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 1.8.2015)