Alopecurus myosuroides – psárka polní

karty druhůPoaceae – lipnicovité

KATEGORIE: naturalizovaný archeofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: před rokem 1900 byla nalezena ve Velkých Heralticích, v Bohdanovicích a v Deštném u Jakartovic a v Olomouci, po roce 1900 ve Frýdku, u Moravské Třebové a naposledy v Ostravě-Svinově roku 1974;
  • rozšíření v ČR: má nikoli fytogeografické vazby, nýbrž vazby ekologické; i v minulosti velmi řídce roztroušena, po roce 2000 jen v cca 16 subkvadrátech (základních polí síťového mapování) v ČR zaznamenána, častěji jen v Polabí a v okolí Českých Budějovic;
  • biotopy: převážně jakožto segetál (polní plevel), méně jako ruderál – rumišť, skládek atp.;
  • znaky: rostliny jednoleté nebo ozimé bez výběžků; čepele do 5 mm široké; lichoklas úzký 3–5 mm; stébla pod lichoklasem drsná; klásky po 1–2; plevy do 1/2 srostlé, na kýlu slabě křídlaté; kvete V–IX;
  • poznámka: byť se v posledních letech v okolních státech segetálně (plevelně) šíří, vzhledem k archeofytní povaze druhu a vzácnosti u nás si zasluhuje vážit kategorii ohrožení.
LITERATURA:
  • Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87: 417–500.Foceno v Bílovci (21. 5. 2016).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 9.6.2016)