Spergularia marina – kuřinka solná

karty druhů — hvozdíkovité / Caryophyllaceae

KATEGORIE: celostátně kriticky ohrožený druh (C1t)
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: nerovnoměrně roztroušeně na celém území podél hlavních silničních tahů (dálnice, rychlostní silnice) a také podél některých silnic nižších tříd;
  • rozšíření v ČR: obligátní halofyt vyskytující se historicky tradičně na slaniskách a slaných loukách, na březích rybníků, v okolí minerálních pramenů (ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě), v současnosti na těchto původních lokalitách buď vyhynul nebo je jeho výskyt značně omezen, avšak našel nové vhodné biotopy – silnice: v současné době je rozšířen prakticky na celém území státu roztroušeně a nerovnoměrně právě podél silnic (zejména dálnic a rychlostních komunikací, silnic první tříd, ale také nižších tříd, především tam, kde dochází k zimnímu solení komunikací) od nížin do podhůří;
  • biotopy: na severovýchodě ČR v současnosti zaznamenáván povětšinou podél silnic, zejména těch, které jsou intenzivně v zimě solené (na krajnicích nebo ve středovém pásu), na některých místech dokáže vytvářet bohaté populace v několikasetmetrových pásech;
  • popis: jednoletá až víceletá, 8–20 cm vysoká bylina, v horní části žláznatě chlupatá; kvete VI–X;
  • znaky: často výrazně fialová dolní část lodyhy, široce trojúhelníkovité palisty, kališní lístky na bázi zpravidla s pěticí černých teček, semena podkovovitě diskovitá, béžově hnědá, zčásti prosvítavá;
  • VÝZVA: v současné době probíhá intenzivní mapování druhu – podrobněji na kartě VÝZVY;
LITERATURA:
  • Kocián P. (in prep.): Nálezy rostlin na silnicích Moravy a Slezska: Spergularia marina a Spergularia rubra.
  • Dvořák F. (1990): Spergularia (Pers.) J. et C. Presl – kuřinka. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 2: 81–86, Academia, Praha.


Foceno u Daskabátu (25. 8. 2014) a Janovic (28. 8. 2014).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 15. 10. 2015)