Sedum hispanicum – rozchodník španělský

karty druhů — tlusticovité – Crassulaceae

KATEGORIE: neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: roztroušeně, dosud nedostatečně známé, nedostatečná pozornost;
  • rozšíření v ČR: roztroušeně po celém území, poprvé na našem území zaznamenán v 50. letech 20. století, ještě na počátku 90. let 20. století bylo známo pouze několik málo lokalit, v posledním desetiletí lokalit přibývá (což je však patrně částečně dáno i zájmem některých botaniků o druh), i tak rozšíření stále nedostatečně známé, protože se druhu nevěnuje větší pozornost;
  • původ: jihovýchodní Evropa, Turecko, Írán, Kavkaz;
  • biotopy: zejména okraje komunikací, zpevněných účelových cest, kolejiště, hřbitovy;
  • popis: jednoletá či dvouletá, 5–10 cm vysoká sivozelená rostlina, kvete VI–VIII
  • znaky: květy 6-9četné, korunní lístky bílé, rostliny sivé
LITERATURA:


Foceno u Oder (6. 7. 2013) a v Novém Jičíně (29. 6. 2013).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 24. 8. 2015)