Cuscuta campestris – kokotice ladní

karty druhů —  Convolvulaceae – svlačcovité

KATEGORIE: invazně se šířící neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: ze střední Moravy se šíří údolím řeky Moravy a Moravskou bránou na sever a od severu – z Polska na jih; prozatím je zde ojediněle a vzácně;
  • rozšíření v ČR: na území ČR vzácně roztroušena, místy chybí, dává přednost teplejším oblastem; původem ze Severní Ameriky, sekundárně je kosmopolitní;
  • biotopy: v regionu při cestách a železnicích, avšak může už být i jinde, nezpozorována; v jiných regionech se začleňuje i do přirozených společenstev (neoindigenofyt);
  • znaky: jednoletá bylina, většinou žlutě zbarvený holoparazit různých bylin, květy se dvěma čnělkami a kulovitými bliznami; kvete VII-IX;
LITERATURA:
  • Jehlík V. [ed.] (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. Academia, Praha.
  • Mlíkovský J. & Stýblo P. [eds] (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha.
  • Plášek V., Cimalová Š., Hlisnikovský D. & Prymusová Z. (2011): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska V., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 284-288.

Foceno v Bohumíně (20.7.2011) a Paskově (24.7.2014).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský