Microrrhinum litorale – hledíček pobřežní

karty druhů — jitrocelovité – Plantaginaceae

KATEGORIE: neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na PLADIAS.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: původem v přímořské jihovýchodní Evropě; u nás se druhotně, zvolna a nepozorovaně šíří po severovýchodě ČR – na štěrkovitá místa (nejčastěji kolejiště), a to z Třince, kam byl zavlečen se surovou rudou. První doklad u nás pochází patrně od Emila Burši z roku 1968 (OP);
  • biotopy: kolejiště;
  • znaky: na rozdíl od obecně známého (i rozšířeného) hledíčku menšího (Microrrhinum minus) má tento statnější druh koruny nápadně světle modrofialové, květní stopky nanejvýš 2× delší než kalich a tobolky kratší než kalich.
LITERATURA:
  • Hlisnikovský D. (2014): Hledíček pobřežní (Microrrhinum litorale) – výzva ke sledování. — Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 61–63. – www odkaz
  • Mikoláš V. (1997): Microrrhinum litorale (BERNH. ex WILLD.) SPETA, a new species in the flora of Slovakia and Czech Republic. — Thaiszia – J. Bot. 7: 41–50. – www odkaz
  • Speta F. (1980): Die Gattungen Chaenorhinum (DC.) Reichenb. und Microrrhinum (Endl.) Fourr. im östlichen Teil ihrer Areale (Balkan bis Indien). – Stapfia 7: 1–72. – www odkaz

Foceno u Třince (18. 9. 2013), Suchdola nad Odrou (1. 10. 2013) a v Ostravě – Mariánských horách (18. 9. 2013).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 18.8.2015)