Medicago rigidula – tolice přitvrdlá

karty druhů — bobovité / Fabaceae

KATEGORIE: přechodně zavlečený neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: známa pouze od Štramberku;
  • rozšíření v ČR: kdysi sbírána u Kurdějova (1923) a při Štramberku (1929, 1937);
  • původ: primární rozšíření má ve Středozemí, severní Africe, střední Asii, na Kavkazu, sekundárně známa např. z České republiky, Slovenska, Maďarska nebo také Severní Ameriky;
  • biotopy: především různé typy (polo)přirozených stepních stanovišť;
  • popis: jednoletá až dvouletá, 10–40 cm vysoká, poléhavá až vystoupavá bylina s 1–3(–5) žlutými okolíkovitě staženými květy, od podobné M. minima se liší především (většími) květy a lusky; kvete V-VI;
  • znaky: vyznačuje se zpravidla chlupatými vejcovitými lusky se silnými kratšími ostny, vyniklé žilky na plodech jsou zahnuté, zřídka esovité, anastomózy velmi řídké;
LITERATURA:
  • Kirschner J. & Štěpánek J. (1995): Medicago L. – tolice. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 4: 452–462, Academia, Praha.
Foceno ve Štramberku (22. 4. a 28. 5. 2015).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 15.6.2015)