Geranium aequale – kakost hladký

karty druhů — kakostovité – Geraniaceae

KATEGORIE: přechodně zavlečený neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: jen Ostrava – Mariánské Hory;
  • rozšíření v ČR: druh zjištěn pouze v Ostravě;
  • původ: primární rozšíření má od severozápadu Evropy po její jihozápad, sekundárně i na Novém Zélandě a v USA;
  • biotopy: obdělávaná pole a suchá místa v blízkosti vesnic do nadmořské výšky okolo 200 m; v Ostravě pak v kolejišti extenzivně užívaných železniční drah;
  • popis: jednoletá, poléhavá až vystoupavá bylina, při bázi větvená, až cca 40 cm vysoká; z příbuzenského okruhu kakostu měkkého (Geranium molle agg.); kvete VI;
  • znaky: od Geranium molle se liší především kratšími korunními lístky a hladkými semennými pouzdry (ta jsou lysá, jen po obvodu hustě chlupatá), jež semena zakrývají přibližně jen ze 2/3. G. molle má semenná pouzdra výrazně svraskalá (rovněž lysá, ale řídce po obvodu chlupatá), kryjící téměř celé semeno;
LITERATURA:
  • Hlisnikovský D. (2015): Geranium aequale (Bab.) Aedo. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII., Zprávy České botanické společnosti 50 (in press).Foceno v Ostravě (19. 6. 2013).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 5.7.2015)