Reynoutria ×bohemica – křídlatka česká

karty druhů  — Polygonaceae – rdesnovité

KATEGORIE: invazní neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: podél většiny větších toků, není tak častá jako křídlatka japonská, ale v poslední době se nejvíce šíří;
  • rozšíření v ČR: hojně na celém území ČR od nížin do podhůří;
  • původ: křídlatka česká je často mylně považována za hybrid vzniklý na území ČR; pravděpodobně ale první výskyty pochází ze severního Japonska, kde se potkávají oba rodičovské druhy (křídlatka japonská a křídlatka sachalinská);
  • biotopy: podél vodních toků, na ruderálních místech, zejména na vlhčích stanovištích a místech, která mají narušený povrch ;
  • popis: vytrvalá, statná 2 až 3 m vysoká dvoudomá bylina tvořící často velké porosty, lodyha je silná, dutá a červeně skvrnitá, čepel listů je zpravidla široce vejčitá, na bázi tupě klínovitá nebo mělce srdčitá, na rubu s krátkými chlupy se silně nafouklou bází, květy jsou malé, bílé, uspořádané v latovité květenství, křídla okvětí jsou 2–3 mm široká, po květní stopce nevýrazně sbíhavá; kvete VII–IX;
  • znaky: intermediární po rodičovských druzích, tvar listu široce vejčitý s bází mělce srdčitou, chlupy na rubu listů krátké s nafouklou bází;
LITERATURA:
  • Mandák B., Pyšek P. & Bímová K. (2004): History of the invasion and distribution of Reynoutria taxa in the Czech Republic: a hybrid spreading faster than its parents. – Preslia 76: 15–64. (www odkaz)
  • Mandák B. & Pyšek P. (1996): Druhy rodu Reynoutria na území České republiky. – Zprávy České botanické společnosti 32, Materiály 14: 45–57.
  • Chrtek J. & Chrtková A. (1983): Reynoutria × bohemica, nový kříženec z čeledi rdesnovitých. – Časopis Národního Muzea v Praze, Řada Přírodovědná 152: 120.
  • Chrtek J. (1990): Reynoutria Houtt. – křídlatka. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 2: 362–366, Academia, Praha.
Foceno u Dobré u Frýdku-Místku (22. 8. 2015) a u Mořkova (30. 7. 2007).

Kartu zpracovala: J. Tkáčiková
(poslední aktualizace 22. 8. 2015)