Geranium purpureum – kakost nachový

karty druhů — kakostovité / Geraniaceae

KATEGORIE: neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: dosud pouze na železnici, především je zaznamenáván na seřaďovacích a uzlových železničních nádražích nebo na nádražích hlavních tratí. Byl však také nalezen na koncových nádražích nebo i na nádražích vedlejších tratí. Nejhojněji se druh vyskytuje v oblasti Ostravska, dále pak na hlavních tratích Přerov – Ostrava a Hranice na Moravě – Horní Lideč. Naopak nebyl dosud zachycen na železnici mezi Zábřehem na Moravě a Olomoucí;
  • rozšíření v ČR: na území ČR zatím znám jen z jižní Moravy a středních Čech (vše na železnici); původem ze Středomoří, šíří se po železnici;
  • biotopy: jen v kolejištích;
  • znaky: jednoletá, 10–35 cm vysoká bylina, purpurově růžové korunní lístky, žlutá pylová zrna, husté příčné lišty na semenných pouzdrech; kvete V-VI;
LITERATURA:
  • Kocián P. & Hlisnikovský D. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 2. Geranium purpureum. – Acta Musei Beskidensis 6: 61–68.
  • Bomble F. W. (2013): Kleinblü‚tige Arten der Gattung Geranium (Storchschnabel) in Nordrhein-Westfalen – www odkaz;
  • Kocián P. (2013): Praktické poznámky k určení: kakost nachový (Geranium purpureum). – Zprávy Moravskoslez. Poboč. ČBS, Valašské Meziříčí, 2: 54–55. – www odkaz
  • Hlisnikovský D. (2011): Geranium purpureum. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX., Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 114.
  • Růžička V. & Koblížek J. (2009): Kakost nachový (Geranium purpureum), nový druh pro květenu České republiky. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 44: 23–27.
  • Rich T. C. G. & Carey J. L. (1997): BBSI – Plant crib – Geranium – www odkaz;Foceno v Novém Jičíně (5. 5. 2012) a Kopřivnici (8. 5. 2013).

Kartu zpracoval: P. Kocián a D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 26.12.2014)