Cerastium brachypetalum – rožec krátkoplátečný

karty druhůCaryophyllaceae – hvozdíkovité

KATEGORIE: C3 (ČR)
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: mimo termofytikum vzácně na vápencích Moravské brány, ojediněle u Vitošova (Zábřežsko-uničovský úval), v Líšnici (Hanušovická vrchovina), při Hrubé Vodě (Jesenické podhůří), ve Valašské Polance (Vsetínská kotlina), v Opavě (Opavská pahorkatina) a v Dětmarovicích (Ostravská pánev);
  • rozšíření v ČR: roztroušeně v termofytiku a v teplejších územích mezofytika;
  • biotopy: výslunné travnaté, popř. keřnaté a často skalnaté stráně, světliny teplomilných doubrav, polní meze, železniční náspy; na půdách živinami dosti bohatých, často vápencových substrátů;
  • znaky: jednoleté byliny bez sterilních výběžků, nežláznaté chlupy na kalichu daleko přečnívají přes vrcholy kališních lístků, všechny listeny celé bylinné – zelené, stopky odkvetlých květů výrazně delší než kalich, nitky tyčinek brvité, odění rostlin víceméně odstálé, chlupy žláznataté i nežláznaté, zřídka jen nežláznaté; kvete IV-V;
  • poznámka: většinovou populaci v ČR představuje nominátní varieta s přimíšeným žláznatým oděním; vzácněji, a to takřka výhradně v termofytiku se vyskytuje var. eglandulosum s absencí žlázek v odění – tak, jako je zde na fotografiích z Dětmarovic.
LITERATURA:
  • Dančák M. (2011): Cerastium brachypetalum. – In: Popelářová M., Hlisnikovský D., Koutecký P., Dančák M., Tkáčiková J., Vašut R. J., Vymazalová M., Dvorský M., Lustyk P. & Ohryzková L., Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009), Zprávy České botanické společnosti 46: 293–294.
  • Dudek D. (2014): Rozšíření rožců Cerastium brachypetalum, C. glomeratum a C. tenoreanum v České republice. Ms. Diplomová práce, 75 pp. [Depon. In: Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie].
  • Hlisnikovský D. (2014): Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 266.
  • Smejkal M. (1990): Cerastium L. – rožec. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 2: 136–151, Academia, Praha.
Foceno v Dětmarovicích (16. 4. 2016).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 9.5.2016)