Spergula morisonii – kolenec Morisonův

karty druhůCaryophyllaceae – hvozdíkovité

KATEGORIE: ohrožený druh
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: pouze na Hlučínsku – Opavsku;
  • rozšíření v ČR: ve středních a severozápadních Čechách, na Třeboňsku a na Moravě v Dolnomoravském úvalu, jinde ojediněle, nebo většinou schází;
  • biotopy: v osluněné, vysychavé a nezapojené vegetaci na převážně písčitých, živinami chudých půdách;
  • znaky: jednoleté, tmavě zelené rostliny, (8–)10–20(–30) cm vysoké; semena s širokým hnědým lemem, osemení při vnitřním okraji lemu s výrůstky až 0,4 mm dlouhými; kvete IV–VI;
LITERATURA:
Foceno v Bohuslavicích (1. 5. 2014).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 18. 3. 2015)