Verbena bonariensis – sporýš klasnatý

karty druhůVerbenaceae – sporýšovité

KATEGORIE:neofyt přechodně zavlečený (neo cas)

NÁLEZY:ND MSP ČBS

MAPA:mapa na pladias.cz
 
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: jednotlivé nálezy; rozšíření v regionu nedostatečně známé (zplaňování okrasných rostlin se nevěnuje prakticky žádná pozornost), v posledním době zaznamenáván jako zplaňující z módních trvalkových výsadeb v obcích; v roce 2021 zaznamenán jako zplanělý v intravilánu např. ve Vsetíně, Novém Jičíně, Ostravě, Havířově či Olomouci a také na kamenitém náplavu řeky Opavy v Děhylově;

rozšíření v ČR: jednotlivé nálezy (zplaňování okrasných rostlin se nevěnuje dostatečná pozornost);

původ: domovem v Argentině a jižní Brazílii; jinde ve světě zdomácnělý (např. v USA v Kalifornii a Texasu, jižní Africe, Austrálii), v západní Evropě považován za vlnový adventiv (19. až polovina 20. století); v západní a jižní Evropě nyní často pěstovaný jako okrasná rostlina a zplaňující, v posledních letech doznává velké módní obliby také ve střední Evropě (trvalkové výsadby v obcích);

biotopy: intravilány obcí (okraje cest a chodníkových těles, okrajové prostory trvalkových výsadeb); především v blízkosti pěstování;

znaky: vytrvalá bylina, drsně chlupatá na hranách lodyhy, lodyha tuhá, přímá, větvená, až 150 cm vysoká, husté terminální květenství tvořené z přisedlých klasů, květy modré až fialové; kvete VIII–X;

LITERATURA:Slavík B. (2000): Verbena L. – sporýš. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 6: 550–554, Academia, Praha.

Verloove F. (2011): Verbena incompta (Verbenaceae), an overlooked xenophyte in Europe. – Willdenowia 41: 43–49.

Foceno ve Vsetíně (13.9.2021), v Ostravě (30.9.2021) a v Novém Jičíně (25.9.2021).

Kartu zpracoval: Petr Kocián
(poslední aktualizace 30.9.2021)