Tragus racemosus – bodloplev hroznatý

karty druhůPoaceae – lipnicovité

KATEGORIE:neofyt přechodně zavlečený (neo cas)

NÁLEZY:ND MSP ČBS

MAPA:mapa na pladias.cz
 
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: pouze jednotlivé nálezy, možná přehlížen (v terénu nenápadný); dosud zjištěn na několika místech dálniční sítě (Dolní Újezd – dálnice D35, Bravantice – dálnice D1, Ostrava – dálnice D1, Český Těšín – dálnice D48);

rozšíření v ČR: většina nálezů doložených ve veřejných herbářích pochází z období od 70. let 19. století až do 20. let 20. století; s výjimkou jednoho údaje z Prahy jsou všechny údaje z panonského termofytika: okolí Znojma, Moravského Krumlova, Brna, Hodonína a Olomouce; na jižní Moravu byl v minulosti zavlékán společně s osivem nebo s vlnou z jižnějších zemí tehdejšího Rakouska-Uherska; v současnosti vzácně zavlékaný patrně automobilovou tranzitní dopravou, stabilnější výskyt snad na jižní Moravě na krajnicích dálnice D2, pouze jeden recentní nález z železnice (Kyjov);

původ: v Evropě je původní zřejmě jen v jižní, západní a jihozápadní části; dále roste v jihozápadní Asii a v Africe, vzácně zavlečený byl zaznamenán v Severní Americe;

biotopy: písčiny, ale hlavně na antropicky ovlivněných stanovištích, jako jsou okraje cest, úhory, vinice, náspy železničních svršků nebo rumiště; u nás v současnosti nalézaný na dálnicích a v kolejištích;

znaky: stébla poléhavá nebo vystoupavá, čepel listů na okraji osténkatě štětinatá, lichoklas 2–6 cm dlouhý, na bázi často přetrhovaný, klásky jednokvěté, na vrcholu větévek po 2–5; kvete VI–VII;

LITERATURA:Kocián P., Ducháček M. & Kúr P. (2018): Bodloplev hroznatý (Tragus racemosus) na dálnicích České republiky. – Zprávy České botanické společnosti 53: 1–9.

Kubát K. (2019): Tragus Haller – bodloplev. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds], Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2: 345, Academia, Praha.

Foceno v Českém Těšíně (26. 9. 2021).

Kartu zpracoval: Petr Kocián
(poslední aktualizace 15. 9. 2021)