Phedimus stoloniferus – rozchodník výběžkatý

karty druhů — Crassulaceae – tlusticovité

KATEGORIE: vzácně se vyskytující neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

INFOBOX:
 • rozšíření na severovýchodě ČR: pouze dvě známé lokality u Starojické Lhoty (na krajnici obslužné komunikace) a ve Štramberku (na železničním nádraží);
 • rozšíření v ČR: dokladován dosud jen z Klatov (zde na několika místech) a nyní ze severní Moravy;
 • původ: pochází z Kavkazu, Zakavkazí, severní a jihovýchodní Anatolie a severního Iránu;
 • biotopy: kamenné zdi, hřbitovy a jejich okolí, lomy, okraje cest;
 • znaky: víceleté byliny, 10–20 cm vysoké, listy vstřícné, čepele eliptické, okrouhle eliptické nebo kosočtverečně kopisťovité, na spodu klínovité, na konci tupé, květenství 20–30květé, řídké, s rozestálými větvemi (vijany), květy 5četné, korunní plátky čárkovitě kopinaté, špičaté, světle růžové, hvězdovitě rozestálé, tyčinek 10; kvete V–VI;
 • záměna: možnost záměny za Sedum spurium, od něhož se liší: hvězdovitě rozestálými měchýřky, menšími květy, světle růžovými korunními lístky hvězdovitě rozestálými, S. spurium má přímé měchýřky, větší květy, temně růžové až červenofialové korunní lístky vzpřímené;
 • poznámka: může se vyskytovat i jinde (především jako zplanělý na hřbitovech), je zřídka pěstován jako skalnička, proto bude jeho zplaňování omezené, dosud nedostatečně známé rozšíření v ČR, v Květeně ČR 3 neuváděn ani v poznámce, ve Švýcarsku se v některých kantonech pozoruje jeho rychlá invaze na loukách.
LITERATURA:
 • Kocián P. (in prep.): Phedimus stoloniferus na Novojičínsku.
 • Rusterholz H.-P., Goffard D, Stutz C. J., Huguenin-Elie O. & Baur B. (2013): Schnelle Ausbreitung des invasiven Neophyten Phedimus stoloniferus in der Schweiz. – Bauhinia 24: 15–21.
 • Král M., Čejka V. & Čížek K. (2004): Phedimus stoloniferus v západních Čechách. – Calluna 9: 10–11.
 • Grulich V. (1992): Crassulaceae DC. – tlusticovité. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 3: 376–401, Academia, Praha.

Foceno u Starojické Lhoty (4. 6. 2016).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 8.6.2016)