Helminthotheca echioides – draslavec hadincovitý

karty druhůAsteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE: přechodně zavlékaný neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: z oblasti je znám recentně pouze jediný přechodný výskyt z roku 2008 a 2009 od Jasenice, kde rostl na poli s vojtěškou, v minulosti sbírán vesměs ve dvacátých a třicátých letech 20. století na polích v okolí Libiny nebo u Nového Bohumína, v roce 1951 pak byl nalezen u Neplachovic;
  • rozšíření v ČR: na území ČR se vyskytoval vždy přechodně, k zavlékání na naše území docházelo vesměs se semenem víceletých pícnin (vojtěšky, jetele) a to zvláště do poloviny 20. století, poté jsou nálezy velmi ojedinělé;
  • původ: evropské a východní Středozemí;
  • biotopy: v regionu zaznamenáván pouze na polích;
  • popis: jednoletá, štětinatě chlupatá až 90 cm vysoká bylina, lodyhy často poléhavé, větvené od báze, listy tmavě zelené, kopisťovité až eliptické, úbory světle žluté, zákrov dvouřadý, vnější zákrovní listeny nahoru ohnuté zakrývající vnitřní zákrovní listeny, nažky světle kaštanově hnědé, příčně jemně svraskalé; kvete VI-IX;
LITERATURA:
  • Kocián P. (2010): Nálezy zajímavějších neofytů na severní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 15–28.
  • Štěpánek J. (2004): Helminthotheca Zinn – draslavcec. – In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena České republiky 7: 723–724, Academia, Praha.
  • Kousal K. (1952): První výskyt draslavce hadincovitého (Helminthia echioides Gaertn.) ve Slezsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 274–277.

Foceno u Jasenice (23. 9. 2008) a v kultuře (18. 8. 2015).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 18.8.2015)