Sedum pallidum – rozchodník bledý

karty druhů  — tlusticovité / Crassulaceae

KATEGORIE:neofyt (neo cas)

NÁLEZY:ND MSP ČBS

MAPA:mapa na pladias.cz
 
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: sporadické výskyty zaznamenávané náhodně jsou nedokonalým zjevem skutečného rozšíření druhu, který je patrně přítomný na mnohém hřbitově v regionu; jedná se o poměrně často pěstovanou pokryvnou rostlinu na hrobových místech (snad recentní módní záležitost? – v některých zahradnictvích nazýván „Turecký rozchodník“), která velmi ráda zplaňuje do blízkého okolí svého pěstování;

rozšíření v ČR: nedostatečně známé, záznamy druhu jsou opomíjeny, soudobou českou literaturou je patrně mylně považován za „občas pěstovaný“;

původ: jihovýchodní Evropa, Krym a Malá Asie;

biotopy: hřbitovy (záhrobní místa, cestičky a prostory neudržovaných hrobových míst), v intravilánech obcí: ruderální trávníky, okraje cest zejména poblíž pěstování;

znaky: vytrvalá, výrazně sivozelená, až 15 cm vysoká bylina s dužnatými listy, měchýřky šikmo rozestálé, C bílá až narůžovělá; kvete VI–VIII;

LITERATURA:Bomble F. W. & Wolgarten H. (2013): Die Bleiche Fetthenne (Sedum pallidum M. BIEB.) im Aachener Raum. – Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins 4: 50–55.

Grulich V. (2019): Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds]: Klíč ke Květeně České republiky. Ed. 2: 391–398, Academia, Praha.

Hohla M. (2018): Physalis grisea und Sedum pallidum neu für Österreich sowie weitere Beiträge zur Adventivflora von Österreich. – Stapfia 109: 25–40.

Shynder O. & Negrash Y.M. (2020): Sedum pallidum (Crassulaceae) – alien species of the flora of plain part of Ukraine. – Plant Introduction 85-86: 75–84.

Foceno v Novém Jičíně, Šenově u Nového Jičína a Starém Jičíně (1. 7. 2021).

Kartu zpracoval: Petr Kocián
(poslední aktualizace 1. 7. 2021)