Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný

karty druhůCaryophyllaceae – hvozdíkovité

KATEGORIE: autochtonní neohrožený druh
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: v přirozených biotopech vzácně, v sekundárních místy často;
  • rozšíření v ČR: v nížinách a teplejších pahorkatinách roztroušeně a místy hojně, jinde zřídka, v horách schází;
  • biotopy: v osluněné, vysychavé a nezapojené vegetaci na písčitých půdách;
  • znaky: jednoleté, žlutavé žláznaté byliny, (3–)5–15(–25) cm vysoké; dolní listeny s blanitou špičkou zaobírající 1/3–2/3(–2/3) jejich délky, horní téměř celé blanité; kvete (III–)IV–VI;
LITERATURA:
  • Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds] (2019): Klíč ke Květeně České republiky. Ed. 2. – Academia, Praha.Foceno v Krnově (1. 5. 2014).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 18. 3. 2015)