Myosotis discolor – pomněnka různobarvá

karty druhůBoraginaceae – brutnákovité

KATEGORIE: silně ohrožený (C2) domácí druh
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: roste především v mezofytiku, častější ve Slezsku;
  • rozšíření v ČR: druh v minulosti značně ustoupil, ale v posledních letech byl (znovu)objeven na řadě lokalit;
  • biotopy: na humusem i bázemi chudých půdách; výslunné kamenité stráně – úhory, meze, náspy, lomy, též na písčinách narušená místa v mezofilních loukách převážně na místech s nezapojenou vegetací;
  • znaky: hustě chlupaté rostliny s 14-18květými vijany bez listenů, za květu s trubkovitými, za plodu až zvonkovitými kalichy, korunní trubka z kalicha vyčnívající špinavě bílá až krémově žlutá barva mladých květů, starší květy modré; kvete V;
  • poznámka: byť se v posledních letech v okolních státech segetálně (plevelně) šíří, vzhledem k archeofytní povaze druhu a vzácnosti u nás si zasluhuje vážit kategorii ohrožení.
LITERATURA:
  • Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 1: 1–48.
  • Štěpánková J. (2000): Myosotis L. – pomněnka. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 6: 216–234, Academia, Praha.
Foceno v Šumperku (30. 4. 2014).

Kartu zpracovala: Z. Mruzíková
(poslední aktualizace 14.2.2019)