Euphorbia saratoi – pryšec zapeklitý

karty druhůEuphorbiaceae – pryšcovité

KATEGORIE:nově rozeznaný nepůvodní druh v ČR (naturalizovaný neofyt)

NÁLEZY:ND MSP ČBS

MAPA:mapa na pladias.cz
 
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: vzácně, dosud sbírán jen v teplejších fytochorionech regionu – Hanácká pahorkatina (zde již před sto léty), Ostravská pánev a Opavská pahorkatina;

rozšíření v ČR: řídce roztroušeně po celém území ČR, bez vazby na konkrétní oblasti;

biotopy: především v různých ruderálních podmínkách (častěji podél cest a při železnici) a četněji též na pastvinách;

znaky: nápadně statné vytrvalé lysé byliny připomínající E. virgata nebo méně E. esula; od těch se liší:
 
tvarem zvláště středních lodyžních listů, které jsou po obvodu ± rovnoběžné, přibližně stejně zúžené na bázi jako na špičce nebo nejširší v horní třetině, středně tuhé, vodorovné nebo lehce šikmo vzpřímené;
E. esula má listy při bázi úzce klínovité, obkopinaté, tenké, měkké, svěže zelené a ± vodorovné;
E. virgata pak při bázi naopak nejširší, postupně zužující se, tuhé, tmavě zelené a šikmo vzpřímené.
 
Od E. esula se liší též:
– průduchy na listech, které má rozmístěny oboustranně ± rovnoměrně hustě po celé šíři, kdežto E. esula má průduchy nerovnoměrně rozložené, na líci zvláště výše položených listů centralizované ke střední žilce;
–  žlázkami v květenství, které jsou dlouze rohaté, srpkovité, přičemž E. esula má žlázky ledvinité s krátkými rohy;
–  a cyathii na stěnách uvnitř lysými, lesklými, u E. esula jsou na přepážkách (svislých žilkách) nápadné chlupy;
 
Od E. virgata se pak liší:
– počtem chromozomů: E. esula E. saratoi (2n = 60), E. virgata (2n = 20);
–  klonálním růstem, kdežto E. virgata tvoří kompaktní kořenové hlavy;

LITERATURA:Reichert H., Gregor T. & Meierott L. (2018): Ephorbia saratoi (= E. podperae, E. pseudovirgata auct., E. virgata var. orientalis, E. virgultosa) – in Mitteleuropa und Nordamerika ein Neophyt unklarer Herkunft. – Kochia 11: 1–36.

Foceno v Opavě (6.7.2021).

Kartu zpracoval: David Hlisnikovský
(poslední aktualizace 13.11.2021)