Geranium rotundifolium – kakost okrouhlolistý

karty druhů — kakostovité – Geraniaceae

KATEGORIE: neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: dosud pouze na železnici, poprvé byl na severní Moravě zaznamenán v roce 2010 na železničním nádraží v Novém Jičíně a od té doby bylo objeveno dalších sedm lokalit, zasluhuje zvýšenou botanickou pozornost – očekávaná ferroviatická (tj. železniční) invaze;
  • rozšíření v ČR: na území ČR zatím znám jen z několika málo lokalit v Praze a okolí a ve Zlíně (vše na železnici); původem ze Středomoří, na sever po jižní Slovensko, šíří se po železnici;
  • biotopy: jen v kolejištích, na většině lokalit byl zaznamenán roztroušeně v počtu několika až desítek exemplářů na štěrkem sypaném železničním svršku kolejí extenzivně užívaných nákladními vlaky, roste i ve spárách a lemech vyvýšených zarostlých perónů z betonových desek a nákladových ramp. Na seřazovacím nádraží v Ostravě-Mariánských Horách se však uplatňuje jako kodominanta na mnoha stech metrech vícero kolejí, jejich ostrůvků, v lemech narušovaných chodníků a solitérně i jinde;
  • znaky: jednoletá (vzácně ozimá), hustě žláznatě oděná, 20–40 cm vysoká bylina, lodyžní listy ledvinitě okrouhlé, korunní lístky úzce obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené (nikoli hluboce vykrojené), růžové až světle fialové; kvete V-IX;
LITERATURA:
  • Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 3. Geranium rotundifolium. – Acta Musei Beskidensis 6: 69–76.
  • Bomble F. W. (2013): Kleinblü‚tige Arten der Gattung Geranium (Storchschnabel) in Nordrhein-Westfalen – www odkaz;
  • Rich T. C. G. & Carey J. L. (1997): BBSI – Plant crib – Geranium – www odkaz;Foceno v Novém Jičíně (5. 5. 2012), Petrovicích (10. 5. 2014) a Ostravě-Mariánských Horách (20. 9. 2013).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský a P. Kocián (poslední aktualizace 26. 12. 2014)