Centaurea cyanus – chrpa modrá

karty druhůAsteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE: archeofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: polní plevel vyskytující se nejčastěji v obilninách, s převahou ve vlhčích a mírně teplých oblastech mezofytika (Ostravská pánev, Beskydské podhůří a Opavská pahorkatina), v posledních letech snad stoupající tendence výskytu, nápadný druh;
  • rozšíření v ČR: dříve hojný výskyt, dnes se roztroušeně vyskytuje v zemědělských oblastech termofytika a mezofytika s občas lokálními bohatými výskyty;
  • biotopy: okraje obilných polí, okraje polních cest, haldy, rumiště, zřídka železniční náspy;
  • znaky: jednoletá nebo ozimá, 30 – 80 cm vysoká bylina s přímou, obvykle větvenou hranatou, řídce olistěnou lodyhou, úbory jednotlivé na konci lodyhy a větví, 2,5–3 cm v průměru, zákrov vejcovitý, zákrovní listeny střechovitě se kryjící, okrajových květů je nejčastěji 8, všechny květy zářivě modré; kvete VI-VIII;
LITERATURA:
  • Cimalová Š. (2006): Historické a recentní rozšíření vzácných druhů polních plevelů severní a střední Moravy a Slezska. – Časopis Slezského zemského muzea, Série A, Vědy přírodní 55: 165–192.
Foceno u Starého Jičína (11.6.2015).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 12.6.2015)