Petrorhagia saxifraga – hvozdíček lomikamenovitý

karty druhů — hvozdíkovité – Caryophyllaceae

KATEGORIE: A3
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: vzácně, zato místy lokálně početně v Ostravě a Paskově;
  • rozšíření v ČR: kdysi snad přirozeně na samém jihovýchodě Moravy, dnes zřídka synantropně, předně v okolí větších měst;
  • biotopy: ve spárách chodníků, na struskových haldách, v kolejištích, při betonárkách a možná i jinde;
  • znaky: rostliny vytrvalé, s přítomnými 4 podkališními listenci s bělavým lemem, květy jednotlivé; kvete VI-IX;
LITERATURA:
  • Plášek V., Cimalová Š., Hlisnikovský D. & Prymusová Z. (2011): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska V., Časopis Slezského zemského muzea, Série A, Vědy přírodní 60: 284-288.Foceno v Paskově (24.7.2014).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský